Instituția Publică Liceul Teoretic
„Academia Copiilor”

este o instituție de învățământ secundar general cu profil umanist, care asigură elevilor pregătirea teoretică fundamentală și formarea unei ample culturi generale, necesare pentru continuarea studiilor în învățământul superior sau în instituții de învățământ secundar profesional. Prin Hotărârea Consiliului Ministerului Învățământului nr. 195 din 21.12.1995 Liceul Teoretic „Academia copiilor” asigură și un sistem educațional de alternativă: „School of Tomorrow”.

School of Tomorrow

  Programul ,,Școala Zilei de Mâine”(,,School of Tomorrow”) a fost elaborat în SUA (statul Texas) și la momentul actual este practicat cu succes în multe țări din întreaga lume. IPLT ,,Academia Copiilor” a adaptat conținutul acestui program în conformitate cu cele mai recente prevederi incluse în Curriculumul Național la disciplina limba străină pentru ciclul primar publicat în anul 2018 și Curriculumul Național la disciplina limba străină pentru treapta gimnazială și liceală din 2019. Aspirația colectivului didactic al IPLT ,,Academia Copiilor” este de a crea o instituție de învățământ cu autoritate și prestigiu, capabilă de a deveni competitivă pe piața serviciilor educaționale din Republica Moldova și de a servi drept bază pentru utilizarea Programului alternativ suplimentar de studiere a limbii engleze ,,Școala Zilei de Mâine” (,,School of Tomorrow”) prin prisma transdisciplinarității. Din anul 1993 în IPLT ,,Academia copiilor» coexistă, îmbogățind-se reciproc, două programe educaționale: Programul național al Republicii Moldova (standardul de bază) și Programul ,,Școala Zilei de Mâine” (,,School of Tomorrow”), un standard alternativ. Utilizarea a două programe în simbioză a permis elevilor de a beneficia de o ofertă educațională variată și actualizată conform standardelor internaționale.