INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC „ACADEMIA COPIILOR”

mun. Chișinău, str. Albișoara 16/3, tel. 022 54-06-10, tel/fax 02281-39-99

CURRICULUM VITAE

   1993 – a fost înființată o clasă experimentală cu programă de alternativă: „School of Tomorrow” în incinta școlii nr.21.

   Prin Hotărârea Consiliului Ministerului Învățământului nr.195 din 21.12.1995 Liceul Teoretic ”Academia copiilor” asigură și un sistem educațional de alternativă: „School of Tomorrow”.

   1998 – clasele experimentale sunt plasate în incinta grădiniței nr.134 a DGETS din mun. Chișinău.

   2002 – școala-grădiniță nr.89 a fost reorganizată în gimnaziul nr.89/ord.nr.1221 din 06.08.2002 al DGETS mun. Chișinău/

   Liceul Teoretic „Academia Copiilor” este înființat în baza Deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr.3/10-1 din 28 august 2003 și a ordinului nr. 1040 din 03.07.2003 a DGETS.

   2015 – în liceu își fac studiile 538 de elevi

   2021 – în liceu își fac studiile 641 de elevi

   2022 – în liceu își fac studiile 678 de elevi

     Instituția Publică Liceul Teoretic „Academia Copiilor” activează al 30-lea an.

   Aspirația colectivului didactic al liceului este de a crea o instituție de învățământ cu autoritate și prestigiu, capabilă de a suplini cererea socială și de a deveni competitivă pe piața serviciilor educaționale a servit drept bază pentru utilizarea cu succes a programei de alternativă „School of Tomorrow” cu predarea obiectelor în limba engleză.

   Toate cadrele didactice  implicate în procesul educațional au studii superioare:

  • Cadre didactice/manageriale cu studii de master – 32%.
  • Cadre didactice/manageriale cu studii de licență – 62,2 %.
  • Cadre didactice care dețin grad didactic superior – 11,9%.
  • Cadre didactice care dețin grad didactic Unu – 30,9%.
  • Cadre didactice care dețin grad didactic Doi – 28,5%.

   Reforma social-economică din Republica Moldova nu a putut să nu afecteze domeniul educației. Republica Moldova are nevoie de specialiști calificați, capabili de a se exprima corect și a opera cu terminologiile de specialitate atât în limba maternă, cât și în limbi străine.

   Pentru a forma și a menține cadrele didactice în liceu s-a pus accent pe formarea continuă a acestora.

  Studierea continuă a noilor tehnologii didactice, a noilor metode, perfecționarea cunoștințelor psiho -pedagogice a avut ca consecință formarea unui colectiv pedagogic performant, cu spirit de cercetare, studiere și implementare a noutăților metodice.

FILE DIN ISTORIA LICEULUI

   Instituția Publică Liceul Teoretic „Academia Copiilor” din mun. Chișinău, situat pe str. Albișoara 16/3  este înființat cu scopul de a crea condiții optime de instruire a copiilor, în vederea asigurării procesului de integrare în sistemul educațional european, care prevede desfășurarea procesului educațional și studierea aprofundată a limbilor străine solicitate de elevi, astfel utilizarea programei de alternativă: „School of Tomorrow” este oportună și în conformitate cu tendințele expuse în noul Cod al Educației.